Programgrupper

Programgrupper NSSU

Styrelsen lämnar direktiv till programgrupperna som därefter arbetar fram programunderlaget. Det slutliga programutbudet fastställs av styrelsen.

Programgrupperna skall:

  • Lämna förslag på aktiviteter (föreläsningar, kurser/cirklar, studiebesök, exkursioner/vandringar eller resor) inom området
  • Ta fram programunderlag inkl lokalbehov och budget
  • Hålla kontakt med föreläsare, kursledare, företag/institution och vid resa föreslå lämpligt färdsätt
  • Arbeta fram manus till katalogen

Vi behöver din hjälp i  programgrupperna ! Du bidrar med ditt intresse, engagemang och dina idéer – det är i programgrupperna som verksamheten växer fram. Dessutom har man trevligt tillsammans. Hör av dig till info@nssu.se om du vill vara med i någon grupp.

Programgrupper

Föreläsningar, kurser/cirklar
P-O Lindberg, Bo Bernhill, Cissela Carlin, Ylva Dahlbom, Lars Hansare, Christer Hjortsberg, Lena Lindberg, Åke Lindroth, Inga-Lill Nilsson, Birgitta Randås, Margareta Svensson, Ingemar Thorén, Ulla Thorsson, Ola Fogelberg, Gunnel Rosenqvist, Ann Helen Jansson

Vandringar, exkursioner, studiebesök och resor

Anders Larneby, Göran Borgström (Naturskyddsföreningen Kullabygden),  Peder Christensen, Clas Hellstrand, Johan Hellstrand, Birgitta Larneby, Siw Thorén, Isa Johnsson,  Carin Lindroth, Gudrun Jonsson.

Inga-Lill Nilsson är kulturombud

Understrukna är sammankallande och rapporterar till styrelsen