Beställning av katalog

Katalogen skickas ut till alla medlemmar inför varje terminsstart. Nya medlemmar och andra som är intresserade av vår verksamhet kan beställa katalog via formuläret nedan.
Om du beställer katalog efter 15/11 så gäller din beställning ”Katalog VT 2018”. Den skickas ut i mitten av december!