Svårt att komma med?

Är det svårt att komma med på våra aktiviteter?

Vi får ofta höra att våra aktiviteter snabbt blir fulltecknade och att det är svårt att bli antagen. 2016 antog vi 83% av de som anmälde sig och sammanställningen nedan visar fördelningen på våra olika områden. 2017 har vi hanterat 5079 anmälningar. Alla som har anmält sig till en föreläsning har erbjudits plats och vi har också antagit 100% till kulturarrangemang och en stor majoritet av de som velat gå på våra kurser. De problem vi haft gäller i huvudsak program med ett litet antal platser, något som vi oftast inte kan påverka. Vi försöker därför upprepa populära studiebesök och vandringar kommande terminer så att fler kan få plats.

Ett stort problem är att många anmäler sig till våra aktiviteter för att sedan avboka dagarna innan aktiviteten startar. 2017 har vi fått 764 avanmälningar – många gäller våra populära studiebesök och vandringar där vi har många reserver. Det gör att de som står på reservlistan får kort framförhållning och det innebär även ett stort merarbete för de programansvariga, som oftast måste ringa till ett stort antal reserver.