Anmälan HT 2021

Här anmäler du dig

Läs mer

Nya riktlinjer

Så här hanterar vi höstens aktiviteter

Läs mer

Digitala aktiviteter

Här finns våra inspelningar

Läs mer

Katalog HT21

Här finns höstens katalog

Läs mer

Bli medlem

Här kan du anmäla dig som medlem

Läs mer

Datakurser

Här finns kurser från Aktiv

Läs mer

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Följ oss på Facebook

Nu har höstens föreläsningar startat! Först ut var Kristina Simion med en mycket intressant föreläsning om vad som händer i Myanmar (f.d Burma). Idag var det sedan dags för en riktig skrattfest med Henrik Widegren. Hur vet man om man är sjuk, frisk eller mittemellan? Är det bra att vara negativ på sjukhuset och vad kan man använda ett stetoskop till? ... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Missade detta Tyvärr 😱

NSSU gjorde idag en vandringstur i de vackra höstfärgerna längs ravinen till ”Borgen”, naturreservatet vid Vallåkra, i Rååns dalgång! 29 vandrande kunskapstörstande seniorer följde magister Ulrik Alm i fotspåren efter dinosaurier och Carl Linnaeus. Men innan vi påbörjade turen fick en snabbkurs i ryttlande rovfåglar: tornfalk, fiskgjuse och fjällvråk. Den förstnämnde hann visa prov på sina ryttlarkonster. De strida bäckarna, för dagen åar med sina kraftiga vattenflöden fyllde dalsänkan med sitt högljudda porlande. Där vattendragen sammanstrålade till en enda å, Råån, blev vattenföringen en stilla flod som tyst flöt genom den breda ravinen. Slutmålet på vandringen blev själva ”Borgen”, en jämn högplatå med gamla fina ekar och stenlämningar, samt jordvallar längs ena sidan på upp till 100 meters längd. En fornborg från folkvandringstid som skydd mot fientliga anfall längs Rååns dalgång, då säkerligen segelbar långt in i landet. Avslutningen vid Wallåkra stenkärlsfabrik med en nygjord ugn som ersatt den gamla från 1864. En anläggning som uppmärksammats som årets industriminne 2021! Väl värt ett besök det med!
Text och foto: Clas Hellstrand
... See MoreSee Less

Byavandring i ”Mölle by the sea” med NSSU under ledning av den väl- och högtalande Möllenestorn Christer Elfversson.
Text och foto: Clas Hellstrand
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Det är så mycket att säga om Mölle och allt som har hänt. Men tyvärr är de flesta inte i livet. Jag undrar hur mycket som är sant av alla historier som jag har hört. Det finns ingen kvar att fråga.

Intressant!!!!!😊☀️

Super intressant o min pappa tror jag är medlem, skall kolla

Tack för länken, fina foton. Ni hade en fin dag.

I dag har NSSU haft två landskapshistoriska vandringar på Kullaberg med arkeologen och kulturgeografen Per Connelid. Per har nyligen utsetts till hedersdoktor vid Humanistiska institutionen vid Göteborgs universitet. Han har för Länsstyrelsens räkning inventerat östra Kullabergs fornlämningar och funnit ett antal tidigare inte registrerade hålvägar, fornåkrar, stenar och berghällar med skålgropar eller älvkvarnar, som de tidigare kallades. Helen Thorn Jönsson på Naturum, Kullaberg, bidrog med information om kommande utmärkning och skyltning samt förbättrade grindövergångar vid utvalda platser.
Per kommer att leda oss på nya vandringar med NSSU till våren på Kullabergs fornlämningsrika tidigare in-och utägor med minnen från bronsålder och fram i det förindustriella agrara bondesamhället.
Text och foto: Clas Hellstrand
... See MoreSee Less

Med NSSU på nya äventyr! Idag till Djurholmens naturreservat på Hallandsås ovan Hjärnarp! Med Ulrik Alm som säker ciceron, kunde vi vandra genom tät gran- lärk-och blandskog till högmyren, där stigen övergick i spångar! Utsikten från fågeltornet var hänförande!
Tack för en spännande, innehålls- och lärorik vandring som Ulrik, sin vana trogen, skämde bort oss med!
Text och bild: Clas Hellstrand
... See MoreSee Less

Dagens studiebesök av NSSU vid Vattenmöllans unika anläggning.
Hasse Hansson och Bosse Hansson var våra initierade guider. Renoverad 2004 - 2021 i den omfattning vattenmöllan och kvarnhjulen hade 1758 efter tusentals arbetstimmar av professionella hantverkare och frivilliga krafter.
Nu återstår restaurering av kvarndamm när och om alla erforderliga tillstånd har erhållits från myndigheter lokalt och regionalt.
Foto och text: Clas Hellstrand
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Verkligen intressant. Vilket jobb dessa entusiaster och eldsjälar i Vattenmöllans vänner gjort.

Vilken start det blev - 900 anmälningar på ett dygn! Detta trots att anmälan till föreläsningarna öppnar först 28/9. Resultatet av lottningen från öppen anmälan skickas ut under helgen ... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Läste att blev man medlem efter den 1 okt så varade det hela 2022. Läste jag rätt. 👍

3 months ago
Nordvästra Skånes Senioruniversitet

... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Hur får man tag i ert programblad .

Härligt. Ni är otroliga!

Load more