Anmälan våren 2019

Våren 2019 öppnar anmälan under tre dagar tisdagen 8/1 – torsdagen 10/1.  Detta för att minska belastningen på anmälningssystemet.
8 januari kl 10.00          Anmälan till Föreläsningar
9 januari kl 10.00          Anmälan till Kurser/Cirklar och Kulturevenemang
10-11 januari kl 10.00  Öppen anmälan till Vandringar, Studiebesök och 
Resa

Öppen anmälan till studiebesök, vandringar och resa 10-11 januari

Många har framfört att de känt stor stress vid anmälan till aktiviteter med få platser. Man har även påpekat att personer med mindre datavana har haft svårt att bli antagna. Styrelsen har därför beslutat att  ha fortsätta försöket med öppen anmälan till studiebesök, vandringar och resan med de justeringar som anges nedan:

Målsättning: Jämnare fördelning av platserna – färre blir utan plats och färre får full pott

  • Alla som anmäler sig till studiebesök, vandring eller resa mellan 10 januari klockan 10.00 till 11 januari kl 10.00 hamnar i en anmälningsgrupp där tidpunkt då anmälan registrerades saknar betydelse
  • För att fördela platserna på ett mer rättvist sätt kommer vi att lotta platserna inom var och en av de tre aktivitetsgrupperna (resa, studiebesök respektive vandringar/exkursioner) som ingår i ”öppen anmälan”.
  • Vid lottningen kommer man att ta hänsyn till den sökandes prioritering inom respektive aktivitetsgrupp. Detta innebär att man inom varje aktivitetsgrupp först anmäler sig till den aktivitet man helst vill gå på, därefter den man sätter som nr 2 osv.
  • De prioriteringar man gör i en av aktivitetsgrupperna påverkar inte de andra två aktivitetsgrupperna
  • Lottningen sker automatiskt via anmälningssystemet, som därefter skickar ut besked till de som antagits respektive hamnat på reservlista. De som anmäler sig när öppen anmälan är avslutad hanteras i tidsordning.

Väldigt många anmäler sig samtidigt när anmälan öppnar. Det kan resultera i en viss väntetid innan din anmälan skickas. Tryck inte på bokningsknappen mer än en gång! Din anmälan kommer inte fortare fram. Det som händer är att du bokar samma aktivitet flera gånger. Bekräfta inte att du vill göra en dubbelanmälan om du får den frågan.
bokning

anmalan

OBS – Under Öppen anmälan 10 kl 10.00-11 januari kl 10.00 visas inte prickarna ovan eftersom det hade varit missvisande. Antagning till Studiebesök, Vandringar och Resan sker när öppen anmälan avslutats. 

Direkt = Du får besked direkt när du anmäler dig
Öppen = Du får besked när lottningen är avslutad

För att delta i vår verksamhet måste du vara medlem. Enda undantaget är föreläsningarna som är öppna även för icke medlemmar.

Vänligen observera att din medlemsavgift måste vara registrerad på vårt konto innan du får ta del av våra medlemsrabatter
(tar normalt 1-3 bankdagar). Har du nyligen betalt medlemsavgiften så vänta några dagar innan du anmäler dig till föreläsningarna.

När du anmäler dig till en aktivitet så kommer vi att behandla dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy