Anmälan HT 2018

Anmälan hösten 2018

Hösten 2018 öppnar anmälan under tre dagar tisdagen 14/8 – torsdagen 16/8.  Detta för att minska belastningen på anmälningssystemet.
14 augusti kl 10.00       Anmälan till Föreläsningar
15 augusti kl 10.00       Anmälan till Kurser/Cirklar och Kulturevenemang
16-17 augusti kl 10.00  Öppen anmälan till Vandringar/Exkursioner och Studiebesök

Öppen anmälan till studiebesök och vandringar 16 – 17 augusti
Många har framfört att de känt stor stress vid anmälan till aktiviteter med få platser. Man har även påpekat att personer med mindre datavana har haft svårt att bli antagna. Det här gäller i huvudsak studiebesök och vandringar. Styrelsen har därför beslutat att på försök ha öppen anmälan till studiebesök och vandringar hösten 2018. 

Alla som anmäler sig mellan 16 augusti klockan 10.00 – 17 augusti kl 10.00 hamnar i en anmälningsgrupp, där tidpunkten då anmälan registrerades saknar betydelse.

När öppen anmälan är avslutad fördelas platserna slumpmässigt bland de som anmält sig till aktiviteten. Lottningen sker automatiskt via anmälningssystemet, som därefter skickar ut besked till de som antagits respektive hamnat på reservlista. De som anmäler sig när öppen anmälan är avslutad hanteras i tidsordning.

Väldigt många anmäler sig samtidigt när anmälan öppnar. Det kan resultera i en viss väntetid innan din anmälan skickas. Tryck inte på bokningsknappen mer än en gång! Din anmälan kommer inte fortare fram. Det som händer är att du bokar samma aktivitet flera gånger. Bekräfta inte att du vill göra en dubbelanmälan om du får den frågan.
bokning

anmalan

För att delta i vår verksamhet måste du vara medlem. Enda undantaget är föreläsningarna som är öppna även för icke medlemmar.

Vänligen observera att din medlemsavgift måste vara registrerad på vårt konto innan du får ta del av våra medlemsrabatter
(tar normalt 1-3 bankdagar). Har du nyligen betalt medlemsavgiften så vänta några dagar innan du anmäler dig till föreläsningarna.

När du anmäler dig till en aktivitet så kommer vi att behandla dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy 

Boka aktiviteter och artiklar