Anmälan hösten 2019

Hösten 2019 öppnar anmälan under tre dagar måndagen 12/8 – torsdagen 15/8.  Detta för att minska belastningen på anmälningssystemet.
12 augusti kl 10.00         Anmälan till Föreläsningar och Kulturevenemang
13 augusti kl 10.00         Öppen anmälan till Kurser/Cirklar, Vandringar, Studiebesök och Resa
15 augusti kl 10.00         Öppen anmälan avslutas

Öppen anmälan till kurser/cirklar, studiebesök, vandringar och resa 13-15 augusti

Vi har på försök provat ”öppen anmälan” till resor, vandringar och studiebesök hösten2018 och våren 2019. Hösten 2018 lottade vi platserna slumpmässigt inom varje aktivitet. Våren 2019 lottade vi inom aktivitetsgrupperna resor, studiebesök respektive vandringar/exkursioner. Vi har gått igenom samtliga anmälningar, för att få en bild av hur lottningen utföll vid de två tillfällena. Öppen anmälan leder till att fler personer med mindre datavana blir antagna. När vi lottar inom respektive aktivitetsgrupp, ser vi även att färre blir utan plats och fördelningen blir jämnare.

Hösten 2019 utvidgar vi därför öppen anmälan till att även omfatta kurser och studiecirklar.

  • Vi kommer att lotta platserna inom var och en av de fyra aktivitetsgrupperna (kurser/cirklar, resor, studiebesök respektive vandringar/exkursioner) som ingår i ”öppen anmälan”.
  • Vid lottningen kommer systemet att ta hänsyn till den sökandes prioritering inom respektive aktivitetsgrupp. Detta innebär att man inom varje aktivitetsgrupp först anmäler sig till den aktivitet man helst vill gå på, därefter nr 2 osv
  • De prioriteringar man gör i en av aktivitetsgrupperna påverkar inte de andra tre aktivitetsgrupperna
  • De som anmäler sig när öppen anmälan är avslutad hanteras i tidsordning.

Målsättning: Jämnare fördelning av platserna – färre blir utan plats och färre får fullpott

Väldigt många anmäler sig samtidigt när anmälan öppnar. Det kan resultera i en viss väntetid innan din anmälan skickas. Tryck inte på bokningsknappen mer än en gång! Din anmälan kommer inte fortare fram. Det som händer är att du bokar samma aktivitet flera gånger. Bekräfta inte att du vill göra en dubbelanmälan om du får den frågan.
bokning

anmalan

OBS – Under Öppen anmälan 12/8 kl 10.00-15/8 kl 10.00 visas inte prickarna ovan eftersom det hade varit missvisande. Antagning till Kurser/cirklar, Studiebesök, Vandringar och Resan sker när öppen anmälan avslutats. 

Direkt = Du får besked direkt när du anmäler dig
Öppen = Du får besked när lottningen är avslutad

OBS Om du inte får antagningsbesked så kan det ha hamnat i din skräpkorg!

För att delta i vår verksamhet måste du vara medlem. Enda undantaget är föreläsningarna som är öppna även för icke medlemmar.

Vänligen observera att din medlemsavgift måste vara registrerad på vårt konto innan du får ta del av våra medlemsrabatter
(tar normalt 1-3 bankdagar). Har du nyligen betalt medlemsavgiften så vänta några dagar innan du anmäler dig till föreläsningarna.

När du anmäler dig till en aktivitet så kommer vi att behandla dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy