Hur hanterar vi vårens aktiviteter på ett säkert sätt?

Med anledning av utbrottet av coronavirus bevakar styrelsen smittläget kontinuerligt och vi följer information/presskonferenser från Regeringen, Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter. Vi följer självklart deras råd och rekommendationer som styr mycket av vår planering. Den största delen av arbetet med att ta fram vårens program var klart redan i september och då var läget helt annorlunda.  Just nu råder hårda restriktioner vilket innebär att vissa aktiviteter i vår kan komma att ställas in. Vi planerar  för olika tänkbara scenarier.

Styrelsen har 18/2 fattat följande beslut:

  • Anmälan till aktiviteter som skulle öppnats 1/3 flyttas till 30/3
  • Aktiviteter som skulle startats i mars flyttas till april – nya tider kommer inom kort
  • Digitala tjänster i vardagen utgår
  • Grundkurs i Släktforskning utgår

Styrelsen har 27/11 fattat följande beslut angående vårens programverksamhet:

  • Föreläsningar visas endast digitalt eftersom offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 8 deltagare inte får arrangeras. Vi bjuder våra medlemmar på tre av våra digitala föreläsningar, eftersom vi vill kompensera dig för att vi varit tvungna att ställa in delar av vår verksamhet under 2020. Vilka föreläsningar du kan följa utan avgift framgår av vårt anmälningssystem som öppnar i mitten på januari.
  • Kurser/cirklar genomförs bara om det går att hålla ett säkert avstånd. Vi begränsar deltagarantalet eller byter lokal om den är för liten. Vi flyttar fram starttider för vissa kurser och några kurser sänds digitalt.
  • Vandringar genomförs med mindre antal deltagare. Vi ökar mängden vandringar och dubblerar vissa om det är möjligt.
  • Kulturarrangemang visas digitalt och vi bjuder våra medlemmar på två konserter.
  • Studiebesök skjuts på framtiden med undantag för ett studiebesök som genomförs digitalt

HÄR hittar du anmälan till de aktiviteter som genomförs i vår – visas från 15/12. Anmälan öppnar 14/1 kl 10.00

HÄR kan du titta på våra digitala sändningar i höst. Ny länk kommer till vårens inspelningar.