Hur hanterar vi höstens aktiviteter på ett säkert sätt?

Med anledning av utbrottet av coronavirus bevakar styrelsen smittläget kontinuerligt och vi följer information/presskonferenser från Regeringen, Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter. Vi följer självklart deras råd och rekommendationer som styr mycket av vår planering. Den största delen av arbetet med att ta fram höstens program var klart redan i februari och då var läget helt annorlunda.  Även om smittläget i Skåne har förbättrats sedan i våras så väljer vi att vara försiktiga. Vi planerar därför för olika tänkbara scenarier.

Styrelsen har 31/7 fattat följande beslut angående höstens programverksamhet:

  • Föreläsningar i Pingstkyrkan ställs in eftersom offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare inte får arrangeras. Vi har kontaktat våra föreläsare och en del föreläsningar kommer att visas digitalt medan andra skjuts upp till ett senare tillfälle.Vi bjuder dig på några av våra digitala visningar, eftersom vi vill kompensera dig för att vi varit tvungna att ställa in delar av vår verksamhet. Vilka föreläsningar du kan följa utan avgift framgår av vårt anmälningssystem som öppnar i mitten på augusti.
  • Kurser/cirklar genomförs bara om det går att hålla ett säkert avstånd. Vi begränsar deltagarantalet eller byter lokal om den är för liten. Några kurser sänds digitalt.
  • Vandringar genomförs med mindre antal deltagare. Vandringar i stadsmiljö ställs in eftersom vi inte kan vara säkra på att det är möjligt att hålla tillräckliga avstånd beroende på trafik, andra fotgängare etc.
  • Kulturarrangemang och resor ställs in
  • Studiebesök skjuts på framtiden med undantag för ett studiebesök som genomförs digitalt

De program som finns i höstens katalog och som inte kan genomföras på ett säkert sätt försöker vi skjuta på framtiden.

HÄR hittar du anmälan till de aktiviteter som genomförs i höst

HÄR kan du titta på våra digitala sändningar