HUR HANTERAR VI VÅRENS AKTIVITETER? 

Styrelsen har under hela pandemin noga följt de råd och restriktioner som getts av regering och myndigheter. Vi uppdaterar sidan fortlöpande om riktlinjerna ändras.

NYA RIKTLINJER GÄLLER FRÅN 9/2

Fram till 9/2 gäller restriktionerna från 12/1 (se nedan) – därefter tas samtliga bort. Fortsatt gäller dock:

 • Kom bara om du är helt frisk och symptomfri!
 • Ovaccinerade skall fortsatt undvika trängsel och hålla avstånd vilket kan vara svårt när antalet deltagare på en föreläsning höjs och salen inte längre möbleras med avstånd mellan sällskap.

RIKTLINJER 12/1 – 8/2

 • Vaccinationsbevis krävs på föreläsningar och kulturarrangemang med fler än 50 deltagare

FÖRELÄSNINGAR I PINGSTKYRKAN

 • Deltagarna på en föreläsning skall även delas upp i sällskap på max 8 personer (vi väljer max 2 personer). Det skall också vara minst 1 meter mellan sällskapen. Vi kommer därför att möblera salen så att en del av salen har stolar för sällskap med 2 personer och en del har stolar för de som kommer ensamma. Detta gör att antalet personer som i nuläget kan deltaga på en föreläsning i Pingstkyrkan sänks till 100 personer.

ÖVRIGA AKTIVITETER

 • Vi sänker även deltagarantalet på några kurser och studiebesök – de nya siffrorna framgår av anmälningssidan.
 • Deltagarantalet kan komma att höjas igen om smittläget förbättras och nya riktlinjer utfärdas.
 • Anmälan till årsmötet och vinprovningarna flyttas till 1/3

VACCINATIONSBEVIS

Under våren så omfattas samtliga föreläsningar i Pingstkyrkans stora sal, Vårkonserten med Tonicaorkestern på Konserthuset och Amadeus på Helsingborgs Stadsteater av kravet på vaccinbevis. Kontrollen vid föreläsningarna görs av funktionärer från NSSU medan kontrollen i Konserthuset och på Stadsteatern sker av personal på respektive ställe.
HÄR hittar du information om hur du hämtar ditt vaccinationsbevis

Hur går kontrollen i Pingstkyrkan till?
Kontrollen sker i foajén utanför föreläsningssalen. Du visar körkort (som du ju sen skall använda vid scannern) eller annan legitimation samt ditt vaccinationsbevis.
Vid kontrollen kan du visa:
– ett giltigt vaccinationsbevis i telefonen
– en utskrift eller en bild på ditt vaccinationsbevis

Det är viktigt att du har både legitimation och vaccinbevis tillgängliga innan du kommer fram till kontrollstationerna. 

DESSUTOM BER VI DIG OM:

 FÖR SAMTLIGA AKTIVITETER:

 • Kom bara om du är helt frisk och symptomfri!
 • Håll avstånd till andra deltagare

FÖR FÖRELÄSNINGARNA I PINGSTKYRAN GÄLLER DESSUTOM:

 • Kom i god tid till föreläsningar – det är ofta många personer som skall kontrolleras!
 • Håll avstånd i kön och ha ditt vaccinbevis och körkort redo. När du visat ditt vaccinbevis så fortsätter du till scannern eller till manuell avprickning när det blir din tur.
 • Respektera möbleringen i salen – välj stol utifrån om du kommer ensam eller i sällskap med annan person (du väljer själv om en person ingår i ditt sällskap dvs ni träffas även i andra sammanhang).
 • Entré endast från gårdssidan – ej från Gåsebäcksvägen
 • Handsprit finns i foajén
 • I mån av plats blir det nu möjligt att köpa biljetter till föreläsningarna på plats
 • Uppehåll dig inte i foajén varken före eller efter föreläsningen