Anmälan hösten 2019

Hösten 2019 öppnar anmälan under två dagar måndagen 12/8 – tisdagen 13/8.

12 augusti kl 10.00.        Anmälan till Föreläsningar och Kulturevenemang
13-15 augusti kl 10.00   Öppen anmälan till Kurser/Cirklar, Vandringar, Studiebesök och Resa

Öppen anmälan till kurser/cirklar, studiebesök, vandringar och resa 13-15 augusti

Många har framfört att de känt stor stress vid anmälan till aktiviteter med få platser. Man har även påpekat att personer med mindre datavana har haft svårt att bli antagna. Styrelsen har därför beslutat att  ha fortsätta med öppen anmälan med de justeringar som anges nedan:

Målsättning: Jämnare fördelning av platserna – färre blir utan plats och färre får full pott

  • Alla som anmäler sig till kurser/cirklar, studiebesök, vandringar eller resa mellan 13 augusti klockan 10.00 till 15 augusti kl 10.00 hamnar i en anmälningsgrupp där tidpunkt då anmälan registrerades saknar betydelse
  • För att fördela platserna på ett mer rättvist sätt kommer vi att lotta platserna inom var och en av de fyra aktivitetsgrupperna (kurser/cirklar, resa, studiebesök respektive vandringar) som ingår i ”öppen anmälan”.
  • Vid lottningen kommer man att ta hänsyn till den sökandes prioritering inom respektive aktivitetsgrupp (om det finns mer än en aktivitet i gruppen). Detta innebär att man inom varje aktivitetsgrupp först anmäler sig till den aktivitet man helst vill gå på, därefter den man sätter som nr 2 osv.
  • De prioriteringar man gör i en av aktivitetsgrupperna påverkar inte de andra aktivitetsgrupperna
  • Lottningen sker automatiskt via anmälningssystemet, som därefter skickar ut besked till de som antagits respektive hamnat på reservlista. De som anmäler sig när öppen anmälan är avslutad hanteras i tidsordning.
  • Besked om hur lottningen utfallit skickas ut 16/8. Ev dubbelbokningar hanteras manuellt och de måste justeras innan lottningen kan påbörjas.

Väldigt många anmäler sig samtidigt när anmälan öppnar. Det kan resultera i en viss väntetid innan din anmälan skickas. Tryck inte på bokningsknappen mer än en gång! Din anmälan kommer inte fortare fram. Det som händer är att du bokar samma aktivitet flera gånger. Bekräfta inte att du vill göra en dubbelanmälan om du får den frågan.
bokning

OBS Öppen Anmälan – under tiden 13/8 kl 10.00 – 15/8 kl 10.00 visas inte prickarna nedan

anmalan

Direkt = Du får besked direkt när du anmäler dig
Öppen = Du får besked när lottningen är avslutad

För att delta i vår verksamhet måste du vara medlem. Enda undantaget är föreläsningarna som är öppna även för icke medlemmar.

Vänligen observera att din medlemsavgift måste vara registrerad på vårt konto innan du får ta del av våra medlemsrabatter
(tar normalt 1-3 bankdagar). Har du nyligen betalt medlemsavgiften så vänta några dagar innan du anmäler dig till föreläsningarna.