Årsmöte 2014 – 27 februari kl 14.00
Örestrand Kurs&Lägergård, Kapellet, Strömstadsgatan 4, Strandbaden

Inbjudan och dagordningen skickas ut tillsammans med katalogen. Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och valberedningens förslag läggs ut senast 19 februari. De kommer inte att kopieras upp av ekonomiska skäl. De går att ladda ner under respektive flik nedan och de finns tillsammans med övriga dokument tillgängliga hos medlemmarna i styrelsen.

Inbjudan
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan 2014
Valberedningens förslag
Protokoll