Årsmöte 2015 – 26 februari kl 14.00

Örestrand Kurs&Lägergård, Kapellet, Strömstadsgatan 4, Strandbaden
Kallelse och dagordning finns i katalogen och på hemsidan. Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och valberedningens förslag läggs ut senast den 18 februari. De kommer inte att kopieras upp av ekonomiska skäl. De går att ladda ner under respektive flik nedan och de finns tillsammans med övriga dokument tillgängliga hos medlemmarna i styrelsen.

Kallelse/Dagordning
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan 2015
Valberedningens förslag
Protokoll