Årsmöte 2017

Tid: Fredagen den 3 mars kl. 13.00. Lunch kl 11.30 för föranmälda
Plats: Restaurang Parapeten, Norra Hamnen, Helsingborg.

Kallelse, dagordning och valberedningens förslag finns i katalogen. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan läggs ut senast den 22 februari. De kommer inte att kopieras upp av ekonomiska skäl. De går att ladda ner under respektive flik nedan och de finns tillsammans med övriga dokument tillgängliga hos medlemmarna i styrelsen.

Kallelse/Dagordning
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan 2017
Valberedningens förslag
Protokoll