Årsmöte 2018

Tid: Fredagen den 2 mars kl. 13.30. Lunch kl 11.30 för föranmälda
Plats: Restaurang Parapeten, Norra Hamnen, Helsingborg.
Anmälan senast 11/2

Kallelse och dagordning finns i katalogen. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan läggs ut senast den 20 februari. De kommer inte att kopieras upp av ekonomiska skäl. De går att ladda ner under respektive flik nedan och de finns tillsammans med övriga dokument tillgängliga hos medlemmarna i styrelsen.

Kallelse/Dagordning
Verksamhetsberättelse
Resultat 2017
Revisionsberättelse
Styrelsens förslag till årsmötet 2018
Valberedningens förslag
Verksamhetsplan 2018
Budget 2018
Protokoll