Årsmöte 2019

Tid: Fredagen den 1 mars kl. 13.30. Lunch kl 11.00 för föranmälda
Plats: Restaurang Parapeten, Norra Hamnen, Helsingborg.
Anmälan senast 10/2

Kallelse och dagordning finns i katalogen. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan läggs ut senast den 20 februari. De kommer inte att kopieras upp av ekonomiska skäl. De går att ladda ner under respektive flik nedan och de finns tillsammans med övriga dokument tillgängliga hos medlemmarna i styrelsen.

Dagordning
Verksamhetsberättelse
Resultat 2018
Revisionsberättelse
Styrelsens förslag till årsmötet 2019
Valberedningens förslag
Verksamhetsplan 2019
Budget 2019
Protokoll