Årsmöte 2020

Tid: Fredagen den 28 februari kl. 13.30.

Plats: Pingstkyrkans cafe´, Gåsebäcksvägen 10, Helsingborg
Anmälan senast 13/2

Kallelse och dagordning finns i katalogen. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan läggs ut senast den 19 februari. De kommer inte att kopieras upp av ekonomiska skäl. De går att ladda ner under respektive flik nedan och de finns tillsammans med övriga dokument tillgängliga hos medlemmarna i styrelsen.

Dagordning
Verksamhetsberättelse
Resultat 2019
Revisionsberättelse
Styrelsens förslag till årsmötet 2020
Valberedningens förslag
Verksamhetsplan 2020
Budget 2020
Protokoll