Årsmöte 2022

Tid: Fredagen den 25 mars kl. 13.30. Lunch kl 11.00 för föranmälda
Plats: Restaurang Parapeten, Norra Hamnen, Helsingborg.

Kallelse och dagordning finns i katalogen. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan läggs ut senast den 14 mars. De kommer inte att kopieras upp av ekonomiska skäl. De går att ladda ner under respektive flik nedan och de finns tillsammans med övriga dokument tillgängliga hos medlemmarna i styrelsen.

Dagordning
Verksamhetsberättelse
Resultat 2021
Revisionsberättelse
Styrelsens förslag till årsmötet 2022
Valberedningens förslag
Verksamhetsplan 2022
Budget 2022
Protokoll

Rulla till toppen