Dagordning den 11 april 2013 kl 14.00

 Plats: Kullagymnasiet, Höganäs sal B 101

1. Bakgrund och syfte med föreningen

2. Val av mötesordförande
Förslag: Per-Olof Lindberg

3. Val av mötessekreterare
Förslag: Berit Sjöström

4. Val av två justerare
Förslag: Margareta Larsson, Birgitta Lugn

5. Stadgar och verksamhetsplan- diskussion och beslut
Bifogas samt finns på www.nssu.se

6. Val av ordförande för föreningen -1 år
Förslag: Per-Olof Lindberg

7. Val av styrelseledamöter samt suppleanter
– 3 ordinarie för 2 år
Förslag: Anders Larneby, Åke Lindroth, Jan Hansson
– 3 ordinarie för 1 år
Förslag: Carin Lindroth, Carl-Johan Cederström, Eva Bergström
-3 suppleanter
Förslag: Lena Lindberg, Birgitta Larneby, Kjell-Arne Ottosson

8. Val av 2 revisorer samt 1 suppleant
Förslag: Ingrid Jonasson, Birgitta Lugn (suppleant)

9. Val av valberedning
Förslag: Styrelsen fungerar som valberedning  första året

10. Beslut om medlemsavgift
Förslag: 200 kr/kalenderår

11. Förslag till verksamhet för 2013
Information om planerad aktivitet våren 2013
Information om planerad aktivitet hösten 2013
Utdelning av enkät

12. Diskussion och övriga frågor