Vad händer med demokratin i Europa?

Hoten mot vår demokrati tillhör vår tids största utmaningar och hotet har ökat genom Rysslands anfall på Ukraina. Flera länder har fått ledare med auktoritära ambitioner och vi har inom EU sett en nedgång i antalet länder som räknas som demokratier. Maktmissbruk och korruption är inte ovanligt och populismen är omfattande i delar av Europa. Opinionsbildningen har blivit alltmer digitalt dominerad vilket ökar riskerna för extremism. Vi har också sett ett allt större faktaförakt där fakta inte sällan betraktas som åsikter. Den fria pressen och journalistkåren har på många håll betydande svårigheter att hävda sin självständighet.
Den svenska demokratin är inte immun mot antidemokratiska stämningar och handlingar, den måste ständigt utvecklas. Vad kan vi göra för att skydda vår demokrati?

För att fördjupa vår kunskap om det ökande hotet mot demokratin har vi i vår utökat vårt samarbete med Uppsala Senioruniversitet. Vi kan nu erbjuda två nya digitala föreläsningar som är gratis för våra medlemmar:

  • Vad krävs och görs för att skydda demokratin inom EU?
    Sverker Gustavsson, professor em. i statsvetenskap, Uppsala universitet.
  •  Om journalistiken i demokratins tjänst.
    Erik Fichtelius, journalist, hedersdoktor i medie- och kommunikationsvetenskap.

Anmälan sker HÄR och föreläsningarna är gratis för våra medlemmar. Icke medlemmar betalar 100 kr

När du anmäler dig får du lösenordet i antagningsbeskedet. Du klickar på respektive bild nedan och skriver in lösenordet.

Vad krävs och görs för att skydda demokratin inom EU?
Digital visning: 31/3 t o m 13/4

 

 

 

 

 

 

 

Om journalistiken i demokratins tjänst.
Digital visning: 28/4 t o m 11/5