Alla aktiviteter utom föreläsningarna kräver att du är medlem i föreningen. Din vän kan alltså bara följa med dig till en föreläsning men måste betala en avgift på 100 kr. Till aktiviteter som är fulltecknade kan du inte ta med en vän även om personen är medlem. Reserver som står på väntelistan skall först erbjudas plats. Du avanmäler din partner och får tillbaka avgiften om en reserv får platsen.