1. Direkt efter din anmälan får du via mail (eller post om du saknar mail) en Bekräftelse på att vi tagit emot din anmälan. Till vissa aktiviteter sker antagningen direkt och då får du ett Antagningsbesked.
2. Om du fick en bekräftelse efter anmälan där det står att du står på kö beror det på att min antalet för att aktiviteten skall starta inte är uppnått. När beslut om start är fattat får du ett antagningsbesked. Det kan dröja fram till sista anmälningsdagen för aktiviteten.
3. Om aktiviteten inte startar får du självklart ett meddelande om detta
4. Om du står på reservplats så sker antagningen efter anmälningsdatum och tid och du får ett Antagningsbesked om någon avanmäler sig.