1. Direkt efter din anmälan får du via mail (eller post om du saknar mail) en Bekräftelse på att vi tagit emot din anmälan. Till vissa aktiviteter sker antagningen direkt och då får du ett Antagningsbesked.
2. Om du fick en bekräftelse efter anmälan där det står att du står på kö beror det på att min antalet för att aktiviteten skall starta inte är uppnått. När beslut om start är fattat får du ett antagningsbesked. Det kan dröja fram till sista anmälningsdagen för aktiviteten.
3. Om du anmäler dig till en aktivitet som ingår i Öppen anmälan (kurser, Studiebesök, Vandringar och Resor) får du besked först när lottningen är klar. Du får då en bokningssammanställning som visar vilka aktiviteter som du antagits till.
4. Om aktiviteten inte startar får du självklart ett meddelande om detta
5. Om du står på reservplats så får du ett Antagningsbesked om någon avanmäler sig.