Vi får våra uppgifter direkt från dig när du (via hemsidan eller skriftligt) anmäler dig som medlem, kontaktar och/eller när du anmäler dig till någon av våra aktiviteter. Det gäller namn, personnummer, kön, adress, e-postadress och telefonnummer. Av våra register framgår dessutom ditt medlemsnummer, vilka aktiviteter du anmält dig till, om du varit närvarande på aktiviteten, vilka meddelande du fått från föreningen och din betalstatus (medlemsavgift och avgift för aktiviteter).