Vissa aktiviteter har få platser vilket framgår av katalogen. Om det är möjligt försöker vi dubblera aktiviteterna men ibland går det inte av olika skäl. Vi försöker därför låta populära aktiviteter återkomma terminen efter. Det är inte heller meningsfullt att vara så många deltagare på ett besök eller en vandring att de varken ser eller hör.
Att inte alla får plats är tråkigt men den enda lösningen är annars att upphöra med de här aktiviteterna vilket vore synd.
Antagningen sker strikt efter anmälningsdatum och tid. Om en aktivitet är fulltecknad kan du anmäla dig som reserv. Om någon avanmäler sig antas reserver i den turordning som anges ovan.