För att delta i vår verksamhet måste du normalt vara medlem. Aktiviteter rubricerade som Öppna föreläsningar är dock öppna även för icke medlemmar.