För att delta i vår verksamhet måste du normalt vara medlem. Föreläsningar är öppna även för icke medlemmar.