Enligt GDPR är en personuppgift all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande person t.ex. personnummer, namn, foto, e-postadresser och telefonnummer. Tanken bakom den nya lagen är att stärka och utöka skyddet för de som registreras, samt att alla medlemsländerna i EU skall behandla personuppgifter på samma sätt.