Alla som fyllt 55 år eller uppbär pension av något slag är välkomna i föreningen och även du som är gift eller sambo med någon som uppfyller villkoren kan bli medlem.Medlemsavgiften är 200 kr per person och kalenderår.