Personuppgiftsansvarig för de behandlingar av dina personuppgifter som beskrivs i vårt integrationspolicy är:

Nordvästra Skånes SeniorUniversitet (org nummer 802472-5718)
Adress: ℅ Per-Olof Lindberg, Svanebäcksvägen 11, 26362 Viken
Hemsida: www.nssu.se
Kontakt: info@nssu.se