NSSU och GDPR

Vi är måna om din integritet och vår Integritetspolicy nedan är starten på arbetet med att säkerställa att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i EU:s nya Dataskyddsförordning GDPR. Den börjar gälla 25 maj 2018.

Vad är en personuppgift?

Enligt GDPR är en personuppgift all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande person t.ex. personnummer, namn, foto, e-postadresser och telefonnummer. Tanken bakom den nya lagen är att stärka och utöka skyddet för de som registreras, samt att alla medlemsländerna i EU skall behandla personuppgifter på samma sätt. 

Vem är personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig för de behandlingar av dina personuppgifter som beskrivs i vårt integrationspolicy är:

Nordvästra Skånes SeniorUniversitet (org nummer 802472-5718)
Adress: ℅ Per-Olof Lindberg, Svanebäcksvägen 11, 26362 Viken
Hemsida: www.nssu.se
Kontakt: info@nssu.se

Hur samlar vi in personuppgifter?

 Vi får våra uppgifter direkt från dig när du (via hemsidan eller skriftligt) anmäler dig som medlem, kontaktar och/eller när du anmäler dig till någon av våra aktiviteter. Det gäller namn, personnummer, kön, adress, e-postadress och telefonnummer. Av våra register framgår dessutom ditt medlemsnummer, vilka aktiviteter du anmält dig till, om du varit närvarande på aktiviteten, vilka meddelande du fått från föreningen och din betalstatus (medlemsavgift och avgift för aktiviteter). 

Om du skickar frågor via kontaktformulär eller epost

Om du kontaktar oss genom våra kontaktformulär eller via våra e-postadresser som finns på hemsidan och i katalogen så sparas dina uppgifter bara så länge vi behöver ha dem för att hantera ditt ärende. När ditt ärende är färdigbehandlat raderas ditt meddelande. Det är först när du anmäler dig som medlem eller när du anmäler dig till en aktivitet som dina uppgifter sparas i vårt datasystem. Där hanteras de i enlighet med vår publicerade integritetspolicy

Uppdatering av vår integritetspolicy

Vårt arbete med GDPR innebär att vår integritetspolicy kan komma att uppdateras. Om vi publicerar ny policy anger vi därför datum och versionsnummer.

Var hittar du mer information om GDPR?

Du hittar all information på Datainspektionens hemsida

Integritetspolicy NSSU

GDPR NSSU version 2 29 maj