2018-05-17 – Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter

Från och med den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som lag i alla EU:s medlemsländer. Den omfattar alla myndigheter, företag, organisationer och föreningar som hanterar och lagrar personuppgifter. Självklart följer Nordvästra Skånes SeniorUniversitet (NSSU) den nya lagen. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.

Enligt GDPR är en personuppgift all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande person t.ex. personnummer, namn, foto, e-postadresser och telefonnummer. Tanken bakom den nya lagen är att stärka och utöka skyddet för de som registreras, samt att alla medlemsländerna i EU skall behandla personuppgifter på samma sätt.

Lagen ersätter PUL (PersonUppgiftsLagen).

Vilka personuppgifter har vi i våra register?
Vi får våra uppgifter direkt från dig när du (via hemsidan eller skriftligt) anmäler dig som medlem och/eller när du anmäler dig till någon av våra aktiviteter. Det gäller namn, personnummer, kön, adress, epostadress och telefonnummer. Av våra register framgår dessutom ditt medlemsnummer, vilka aktiviteter du anmält dig till, om du varit närvarande på aktiviteten, vilka meddelande du fått från föreningen och din betalstatus (medlemsavgift och avgift för aktiviteter).

Vilken laglig grund har vi för att behandla dina personuppgifter?
NSSU behandlar dina personuppgifter för att vi skall kunna uppfylla de skyldigheter vi har enligt det

ingångna avtalet om medlemskap. Vi behandlar även dina personuppgifter när vi hanterar dina anmälningar

till våra aktiviteter (antagning, närvarolistor, fakturering etc.), samt när vi skickar ut nyhetsbrev eller andra

meddelanden kopplade till vår verksamhet. NSSU har ett avtal med Folkuniversitetet i Helsingborg. Vi

behandlar personuppgifter vid ansökan om statsbidrag till kulturevenemang och studiecirklar (gäller

aktiviteter som uppfyller villkoren för statsbidrag till studieförbund).

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de

ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.

Dina uppgifter i medlemslistan raderas inom 1 månad efter du avslutat ditt medlemskap. Det innebär

att du inte längre får några nyhetsbrev eller annan information från oss. Dina personuppgifter kan finnas

kvar i andra delar av vårt register under längre tid, eftersom NSSU har en rättslig förpliktelse att

behandla vissa personuppgifter även efter det att du avslutat ditt medlemskap (t.ex. bestämmelser enligt

Bokföringslagen). Vi kan också ha ett berättigat intresse att ha kvar vissa personuppgifter när du lämnat

föreningen. Det kan gälla historik (t.ex. röstlängd vid årsmöten) eller för uppföljning av verksamheten.

Behandling av dina personuppgifter internt

Det är styrelsen och NSSU:s webmaster som kan behandla dina personuppgifter. Specifika behörigheter är

kopplade till varje enskild person. Endast webmaster, ordförande, kassör, medlemsanvarig och de

programgruppsansvariga har full tillgång till våra register. Övriga personer i styrelsen har begränsad

tillgång. Du hittar uppgift om styrelsemedlemmar och webmaster i vår katalog och/eller på vår hemsida.

Behandling av dina personuppgifter externt

NSSU hanterar administrationen av medlemskap och anmälningar till aktiviteter via ”Mina Aktiviteter”

(CogWork AB). NSSU har även ett samarbete med Folkuniversitetet i Helsingborg avseende hantering av

statsbidrag till vissa studiecirklar och kulturevenemang.

NSSU har tecknat avtal med både CogWork AB och Folkuniversitetet i Helsingborg. Avtalen säkerställer att

dina uppgifter behandlas i enlighet med lagens krav. Både på CogWork och på Folkuniversitetet i

Helsingborg är det några få personer som har tillgång till våra register.

När vi gör studiebesök på företag så lämnar vi ofta över en deltagarförteckning med namn. Några företag

kräver dessutom personnummer. Om du anmäler dig till ett studiebesök där vi måste lämna ut ditt

personnummer så godkänner du detta i samband med anmälan. Om du inte samtycker kan du inte deltaga på

de studiebesöken.

NSSU lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag eller organisationer, varken i Sverige eller något annat

land.

Dina rättigheter

Enligt GDPR har du rätt att en gång/år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter vi har i vårt

register. Vi har inte möjlighet att ge alla våra medlemmar skriftliga utdrag från våra register. Vi är en ideell

förening med några få personer som hanterar administrationen. Du kan däremot få en inloggningsnyckel till

”Mina sidor” i vårt datasystem ”Mina Aktiviteter”. Då kan du när som helst logga in för att se vilka

uppgifter som vi har registrerade på dig. Du kan även rätta dina uppgifter om de är felaktiga. Om du saknar

mailadress kan du be att få ett utdrag ur registret. Du kan även begära att dina uppgifter rättas eller

kompletteras. Om du begär att dina uppgifter raderas kan du inte längre vara medlem. Vi kan inte

radera de uppgifter vi behöver för att uppfylla bestämmelser i andra lagar (Rättslig grund) eller för att vi

skall kunna uppfylla ingångna avtal. NSSU kan även ha ett berättigat intresse att behålla vissa uppgifter för

uppföljning av vår verksamhet. Vi kommer noga att överväga vilka uppgifter vi kan radera om du önskar att

vi skall göra det.

Har du frågor kring dina rättigheter eller om du vill utnyttja dem kontaktar du gunnel.rosenqvist@nssu.se

Har du klagomål på vår hantering av dina personuppgifter vänder du dig till Datainspektionen

www.datainspektionen.se