Vem är personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig för de behandlingar av dina personuppgifter som beskrivs i vårt integrationspolicy är: Nordvästra Skånes SeniorUniversitet (org nummer 802472-5718) Adress: ℅ Per-Olof Lindberg, Svanebäcksvägen 11, 26362 Viken Hemsida: www.nssu.se Kontakt: info@nssu.se

Read more

Vad är en personuppgift?

Enligt GDPR är en personuppgift all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande person t.ex. personnummer, namn, foto, e-postadresser och telefonnummer. Tanken bakom den nya lagen är att stärka och utöka skyddet för de som registreras, samt att alla medlemsländerna i EU skall

Read more