När du blir antagen till en aktivitet så får du ett Antagningsbesked via mail (eller post om du saknar Internet). I antagningsbeskedet står hur mycket du skall betala, förfallodag, vilket bankgiro du skall betala till samt vilket OCR nummer som är kopplat till dig och den aktivitet du blivit antagen till. Du MÅSTE alltid ange OCR nummer vid betalningen så att vi kan se vem som betalat för vilken aktivitet. Använd ALDRIG detta OCR nummer vid betalning av andra aktiviteter. Du kan alltså inte betala flera aktiviteter med samma OCR nummer ( enda undantag är om systemet har adderat medlemsavgiften  till kursavgiften).