För att delta i vår verksamhet måste du normalt vara medlem. Aktiviteter rubricerade som Föreläsningar är dock öppna även för icke medlemmar.