När ångerrätten på 14 dagar gått ut är din anmälan bindande. Det går inte att utebli och inte betala avgiften eftersom systemet skickar ut påminnelser och sedan stänger av dig från att deltaga i fler aktiviteter innan skulden är betald. Vi hoppas du har förståelse för att anmälningarna är bindande. Dessa regler har vi för att vi strävar efter att ha låga avgifter, vilket innebär att vi inte har några marginaler i vår budget.

Vi är tacksamma om du meddelar oss om du får förhinder även om din anmälan är bindande. Om det finns reserv som kan överta din plats får du tillbaka hela avgiften. Det är också en artighet mot de företag/institutioner vi besöker om vi kan meddela hur många vi blir. Om du uteblir från en gratisaktivitet utan avanmälan utgår en avgift på 100 kr.