Ångra bokning – nya regler  hösten 2016

• Du har 14 dagars ångerrätt när du gjort din bokning. Vill du ta tillbaka din anmälan gör du det genom att skicka ett mail till info@nssu.se.
Undantag är kulturevenemang och resor där ångerrätten är 48 timmar.

• Bokningar som du inte är antagen till kan du alltid ångra utan begränsning. Om du får förhinder eller om ett program ställs in

• När ångerrätten gått ut är din anmälan bindande. Det går inte att utebli och inte betala avgiften eftersom systemet skickar ut påminnelser och sedan stänger av dig från att deltaga i fler aktiviteter innan skulden är betald. Vi hoppas du har förståelse för att anmälningarna är bindande. Dessa regler har vi för att vi strävar efter att ha låga avgifter, vilket innebär att vi inte har några marginaler i vår budget.

• Vi är tacksamma om du senast kl 18.00 dagen före aktiviteten meddelar oss om du får förhinder. Detta gäller även om din anmälan är bindande. Om det finns reserv som kan överta din plats får du tillbaka hela avgiften. Det är också en artighet mot de företag/institutioner vi besöker, om vi kan meddela hur många vi blir på besöket.

• Vi kan tvingas ställa in en aktivitet innan den startar. Då får du självklart tillbaka hela avgiften.

Vi har hanterat ca 500 avanmälningar våren 2016 och eftersom vi inte har kansli eller anställd personal är det en tung uppgift för de programansvariga. Trots att många avanmäler sig händer det ofta att deltagare uteblir utan att meddela detta i förväg. Detta gäller ofta aktiviteter som inte har någon avgift. Till de här aktiviteterna har vi ofta många reserver som skulle kunnat få platsen om vi vetat det i förväg.

Om du uteblir från en gratisaktivitet utan att avanmäla tar vi därför ut en administrativ avgift på 100 kr.