Vad är öppen anmälan?

Öppen anmälan innebär att alla, oavsett datavana har samma chans att få plats på aktiviteter med begränsat antal platser. 

För varje anmälningsgrupp gäller:

Alla som anmäler sig till kurser/cirklar, vandringar eller studiebesök hamnar i en grupp där tidpunkt då anmälan registrerades saknar betydelse.

När öppen anmälan avslutats lottas platserna inom var och en av de tre aktivitetsgrupperna som ingår i ”öppen anmälan”.

Vid lottningen tar systemet hänsyn till den sökandes prioritering inom respektive aktivitetsgrupp. Den aktivitet man först anmäler sig till får prioritet 1. Detta innebär att man inom varje aktivitetsgrupp först anmäler sig till den aktivitet man helst vill gå på, därefter den man sätter som nr 2 osv. 

De prioriteringar man gör i en av aktivitetsgrupperna påverkar inte de andra aktivitetsgrupperna.