Vad är öppen anmälan?

Öppen anmälan innebär att alla, oavsett datavana har samma chans att få plats på aktiviteter med begränsat antal platser. Öppen anmälan omfattar kurser, studiebesök, vandringar och resor.

För varje anmälningsgrupp gäller:

  • Alla som anmäler sig till kurser/cirklar, vandringar eller studiebesök hamnar i en grupp där tidpunkt då anmälan registrerades saknar betydelse
  • När öppen anmälan avslutats lottas platserna inom var och en av de tre aktivitetsgrupperna som ingår i ”öppen anmälan”.
  • Vid lottningen tar systemet hänsyn till den sökandes prioritering inom respektive aktivitetsgrupp. Den aktivitet man först anmäler sig till får prioritet 1.
    Detta innebär att man inom varje aktivitetsgrupp först anmäler sig till den aktivitet man helst vill gå på, därefter den man sätter som nr 2 osv. 
  • De prioriteringar man gör i en av aktivitetsgrupperna påverkar inte de andra aktivitetsgrupperna. 

Du får automatiskt en bekräftelse på din anmälan direkt till din e-post. Efter lottning får du e-post om antagning/reservplats, och betalningsinformation.

Efter lottning gäller Direktanmälan. du antas direkt om det finns plats, annars får du en reservplats. I mail/brev får du veta resultatet. Är du antagen anges betalningsinformation. Vill du avboka gör du det till antagning@nssu.se

Om du står på reservplats och det blir en ledig plats kommer du automatiskt få ett antagningsbesked per e-post med betalningsinformation

Rulla till toppen