Kan jag ändra rangordningen på mina bokningar innan lottningen?

Alla som anmäler sig till aktiviteter som ska lottas, hamnar i en grupp där tidpunkt då anmälan registrerades saknar betydelse. Hösten 2023 är det ”Öppen anmälan” under tiden 16/8 kl 11.00 – 18/8 kl 11.00 och den omfattar kurser, studiebesök, resor och vandringar.

När ”Öppen anmälan” avslutats undersöks om någon aktivitet blivit överbokad. Om så är fallet sker lottning. Vid lottningen tar systemet hänsyn till den sökandes prioritering. Den aktivitet man först anmäler sig till får prioritet 1. Detta innebär att man först skall anmäla sig till den aktivitet man helst vill gå på, därefter den man sätter som nr 2 osv.

  • När Öppen anmälan avslutats lottas platserna inom var och en av de fyra aktivitetsgrupperna.
  • Vid lottningen tar systemet hänsyn till den sökandes prioritering inom respektive aktivitetsgrupp. Den aktivitet man först anmäler sig till får prioritet 1 inom den aktivitetsgruppen.

Detta innebär alltså att man inom varje aktivitetsgrupp först anmäler sig till den aktivitet man helst vill gå på, därefter den man sätter som nr 2 osv.
De prioriteringar man gör i en aktivitetsgrupp påverkar inte de andra aktivitetsgrupperna. Om du är osäker på i vilken ordning du anmälde dig till aktiviteter inom öppen anmälan kan du fram till 18/8 kl 11.00 ändra rangordningen på dina bokningar. Det kan du göra på Mina sidor. Den aktivitet du placerar högst upp är den du helst vill gå på. Observera att vi lottar varje aktivitetsgrupp för sig (Kurser, Studiebesök, Vandringar resp Resor)

På bilden nedan är det två kurser (Hjärt- och lungräddning och Cirkelträning – individuell träning i mindre grupp) och ett studiebesök (Klippans kyrka och Klippans Yllefabrik). Därför får Hjärt- och lungräddning prioritet 1 inom gruppen kurser medan Klippans kyrka och Klippans Yllefabrik har prioritet 1 inom gruppen Studiebesök. På bilden nedan kan man alltså bara ändra rangordningen inom gruppen kurser och det gör man med de gröna pilarna.

Rulla till toppen