Styrelse för Nordvästra Skånes SeniorUniversitet fram till årsmötet 2020.


Ordförande
Per-Olof Lindberg, po.lindberg@nssu.se

Vice ordförande och lokalansvarig
Birgitta Randås, birgitta.randas@nssu.se

Sekreterare
Åke Lindroth, ake.lindroth@nssu.se

Kassör
Birgitta Larneby, birgitta.larneby@nssu.se

Ledamöter
Marianne Olsen, marianne.olsen@nssu.se
Erik Olsen, erik.olsen@nssu.se
Anders Larneby, anders.larneby@nssu.se
Carin Lindroth, carin.lindroth@nssu.se
Inga-Lill Nilsson, ingalill.nilsson@nssu.se
Gunnel Rosenqvist, gunnel.rosenqvist@nssu.se

Revisorer
Inger Heidne
Ingrid Jonasson
Sverker Ingvarsson (suppleant)

Valberedning
Inga-Lill Nilsson (sammankallande), ingalill.nilsson@nssu.se
Guje Mandahl Nilsson
Anders Larneby