Valberedningens förslag till  årsmötet 2014

Styrelse

Ordförande

Per-Olof Lindberg – omval 1 år

Ledamöter:

Eva Bergström – omval 2 år
Carin Lindroth – omval 2 år
Carl-Johan Cederström – omval 2 år
Anders Larneby – återstår 1 år
Jan Hansson – återstår 1 år
Åke Lindroth – återstår 1 år

Suppleanter styrelsen:

Birgitta Larneby – omval 1 år
Birgitta Randås – nyval 1 år
Siw Thorén – nyval 1 år

Revisorer:

Ingrid Jonasson – omval 1 år
Bo Henriksson – omval 1 år

Suppleant revisor:

Inger Heidne – nyval 1 år

Valberedning:

Eva Bergström (ordf), Carl-Johan Cederström och Åke Lindroth samtliga nyval 1 år