Verksamhetsplan – Nordvästra Skånes SeniorUniversitet – NSSU

Nordvästra Skånes SeniorUniversitet är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden. Föreningen bedriver verksamheten i samarbete med Folkuniversitetet i Helsingborg. Vi strävar efter att erbjuda våra medlemmar stimulerande studiecirklar, intressanta föredrag, resor och studiebesök- allt för att ha trevligt tillsammans och få nya kunskaper.

Föreningen riktar sig till personer
• som har fyllt 55 år eller
• som uppbär pension av något slag eller
• som är make/maka till person som uppfyller kriterierna ovan

Det är viktigt för oss:
• att ha förmånliga priser som ger fler möjlighet att vara med
• att kunna erbjuda stimulerande studiecirklar, intressanta föreläsningar, studiebesök och resor
• att genom trevlig samvaro ge möjlighet till utbyte av idéer, kunskap och erfarenheter
• att egna medlemmar och andra seniorer engageras i hög grad som kursledare
• att i huvudsak förlägga vår verksamhet till dagtid

Under 2013 planerar vi att arrangera:
• Föreläsningar/ Medlemsmöten
• Studiecirklar
• Studiebesök
• Studieresor

Föreningen kommer att bildas på ett konstituerande möte den 11 april 2013. Verksamheten startar med några aktiviteter under våren 2013. De blivande medlemmarna kommer att få möjlighet att framföra önskemål om inriktningen på höstens verksamhet genom en enkel enkätundersökning. Fortlöpande information kommer att lämnas på föreningens hemsida www.nssu.se. Inför höstens verksamhet kommer medlemsinformation att skickas ut. Anmälan till verksamhet sker via hemsidan eller genom att skicka in kursanmälan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rulla till toppen