Årsmöte 2021
Tid: Måndagen den 31 maj kl 11.00
Plats: Stora scenen i Ängelholms Hembygdspark
Anmälan senast 17/5
Dagordning finns i katalogen och nedan. Övriga handlingar till årsmötet läggs ut senast den 23 maj.
De kommer inte att kopieras upp av ekonomiska skäl. De går att ladda ner under respektive flik nedan och de finns tillgängliga hos medlemmarna i styrelsen.
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Resultat 2020
Revisionsberättelse
Styrelsens förslag till årsmötet 2021
Valberedningens förslag
Verksamhetsplan 2021
Budget 2021
Protokoll

Rulla till toppen