Deltagarolycksfallsförsäkring för pensionärsgrupper Försäkring K 66160

NSSU har tecknat en olycksfallsförsäkring hos Folksam.  Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar när medlem deltar i föreningens verksamhet, vid färd till och från verksamhet eller när medlem deltar i resa arrangerad av föreningen.

Vad är olycksfallsskada?
En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse.

Vad räknas inte som olycksfallsskada?
Såsom olycksfallsskada räknas inte kroppsskada som uppkommit genom t ex smitta, förslitning, överbelastning eller överansträngning.

Försäkringen skall ses som ett komplement till din egen olycksfallsförsäkring eftersom ersättningsnivåerna inte är lika höga som i en privat olycksfallsförsäkring. Man kan få ersättning från flera bolag (undantag kostnadsersättningar). Försäkringens omfattning och fullständiga försäkringsvillkor finns HÄR

Om du råkar ut för skada när du deltar i föreningens verksamhet så kontakta Folksam tel: 0771-960 960

Rulla till toppen