Medlemskap

Vad får jag för medlemsavgiften?

Allt arbete i föreningen utförs ideellt så medlemsavgifterna används i första hand till att hålla låga avgifter.

För medlemskapet får du:
– Två programkataloger per år med tillgång till ca 100 aktiviteter
– Nedsatt pris på alla våra föreläsningar
– Möjlighet att i mån av plats till låg kostnad, delta i kurser/cirklar, studiebesök, vandringar, exkursioner, resor och kulturevenemang.
– Nedsatt pris på förtäring vid våra årsmöten

Hur blir jag medlem

Om du anmäler dig genom knappen Bli medlem som du hittar HÄR  så får du ett välkomstmail med betalningsinformation.

Om du blir medlem genom att anmäla dig till en aktivitet som kräver medlemskap utan att du tidigare anmält dig som medlem så läggs medlemsavgiften automatiskt på din första faktura så att du betalar kurs- och medlemsavgift samtidigt med samma OCR-nummer. Om du anmäler dig till fler aktiviteter innan du betalat fakturan så får du information om medlemsavgiften även på de kommande fakturorna men du behöver inte betala medlemsavgiften en gång till.

Personer som saknar Internet och skickar in anmälningsblanketten per post får fakturan hemskickad.

Måste jag vara medlem för att deltaga i era aktiviteter?

För att delta i vår verksamhet måste du normalt vara medlem. Föreläsningar är öppna även för icke medlemmar.

Vad krävs för att bli medlem?

Alla som fyllt 55 år eller uppbär pension av något slag är välkomna i föreningen och även du som är gift eller sambo med någon som uppfyller villkoren kan bli medlem.Medlemsavgiften är 200 kr per person och kalenderår.

Hur betalar jag medlemsavgiften?

Om du anmäler dig genom knappen Bli medlem som du hittar HÄR  så får du ett välkomstmail med betalningsinformation.

Om du blir medlem genom att anmäla dig till en aktivitet som kräver medlemskap utan att du tidigare anmält dig som medlem så läggs medlemsavgiften automatiskt på din första faktura så att du betalar kurs- och medlemsavgift samtidigt med samma OCR-nummer. Om du anmäler dig till fler aktiviteter innan du betalat fakturan så får du information om medlemsavgiften även på de kommande fakturorna men du behöver inte betala medlemsavgiften en gång till

Personer som saknar Internet och skickar in anmälningsblanketten per post får fakturan hemskickad.

Anmälan
Hur anmäler jag mig?

Du anmäler dig lättast via hemsidan – anmälan hittar du HÄR . Om du saknar tillgång till internet eller mail så skickar du vår anmälningsblankett till Gunnel Rosenqvist, N.Skogsvägen 16, 26358 Strandbaden. Du hittar all information om anmälan HÄR

Hur får jag besked om jag fått plats?

1. Direkt efter din anmälan får du via mail (eller post om du saknar mail) en Bekräftelse på att vi tagit emot din anmälan. Till vissa aktiviteter sker antagningen direkt och då får du ett Antagningsbesked.
2. Om du fick en bekräftelse efter anmälan där det står att du står på kö beror det på att min antalet för att aktiviteten skall starta inte är uppnått. När beslut om start är fattat får du ett antagningsbesked. Det kan dröja fram till sista anmälningsdagen för aktiviteten.
3. Om du anmäler dig till en aktivitet som ingår i Öppen anmälan (kurser, Studiebesök, Vandringar och Resor) får du besked först när lottningen är klar. Du får då en bokningssammanställning som visar vilka aktiviteter som du antagits till.
4. Om aktiviteten inte startar får du självklart ett meddelande om detta
5. Om du står på reservplats så får du ett Antagningsbesked om någon avanmäler sig.

Min anmälan verkar inte komma fram?

När anmälan öppnar är det många som vill anmäla sig samtidigt. Det gör att det kan ta en stund innan din anmälan blir registrerad. Det är viktigt att du bara trycker på bokningsknappen en gång. Om du trycker flera gånger gör du bara dubbelanmälningar – din anmälan går inte fortare fram. Du behåller din plats i kön även om det tar lite tid innan din anmälan registrerats.
Det skulle vara mycket kostsamt att öka serverkapaciteten eftersom vi bara behöver den ca 30 min 2 gånger/år

 

Många aktiviteter är ju fullbokade!

Vissa aktiviteter har få platser vilket framgår av katalogen. Om det är möjligt försöker vi dubblera aktiviteterna men ibland går det inte av olika skäl. Vi försöker därför låta populära aktiviteter återkomma terminen efter. Det är inte heller meningsfullt att vara så många deltagare på ett besök eller en vandring att de varken ser eller hör.
Att inte alla får plats är tråkigt men den enda lösningen är annars att upphöra med de här aktiviteterna vilket vore synd.
Antagningen sker strikt efter anmälningsdatum och tid. Om en aktivitet är fulltecknad kan du anmäla dig som reserv. Om någon avanmäler sig antas reserver i den turordning som anges ovan.

Har någon förtur vid anmälan?

Nej men vi måste alltid se till att vi har funktionärer på plats som kan hantera anmälningslistor, svara på information, ta emot entréavgifter, koppla upp teknisk utrustning etc. Antalet varierar beroende på vilken aktivitet det gäller. Vi reserverar bara plats för funktionären/funktionärerna


Förhinder/avanmälan
Kan jag ångra min anmälan?

Du kan ångra din bokning inom 14 dagar efter det att du gjort den (Kulturarrangemang och resor 48 timmar). Du gör detta genom att ett mail till antagning@nssu.se När ångerrätten gått ut är din anmälan bindande. Bokningar som du inte är antagen till kan du alltid ångra. Om det finns reserver som kan överta din plats får du tillbaka avgiften.

Vad gör jag om jag får förhinder?

• När ångerrätten gått ut är din anmälan bindande. Det går inte att utebli och inte betala avgiften eftersom systemet skickar ut påminnelser och sedan stänger av dig från att deltaga i fler aktiviteter innan skulden är betald. Vi hoppas du har förståelse för att anmälningarna är bindande. Dessa regler har vi för att vi strävar efter att ha låga avgifter, vilket innebär att vi inte har några marginaler i vår budget.
• Vi är tacksamma om du senast kl 12.00 dagen före aktiviteten meddelar oss om du får förhinder. Detta gäller även om din anmälan är bindande. Om det finns reserv som kan överta din plats får du tillbaka hela avgiften. Det är också en artighet mot de företag/institutioner vi besöker, om vi kan meddela hur många vi blir på besöket.
• Du behöver inte avboka föreläsningar om de inte är fullbokade.
• Vi kan tvingas ställa in en aktivitet innan den startar. Då får du självklart tillbaka hela avgiften.

Digitala aktiviteter
Hur får jag lösenord till en digital aktivitet?

Du får lösenordet i ditt antagningsbesked

Hur tittar jag på en digital aktivitet?

Du hittar alla våra inspelningar under fliken Digitala aktiviteter i menyn. Du anger lösenordet vid respektive aktivitet och trycker på Watch Video

Övriga frågor
Får jag ta med mig en god vän om min partner fått förhinder

Alla aktiviteter utom föreläsningarna kräver att du är medlem i föreningen. Din vän kan alltså bara följa med dig till en föreläsning men måste betala en avgift på 100 kr. Till aktiviteter som är fulltecknade kan du inte ta med en vän även om personen är medlem. Reserver som står på väntelistan skall först erbjudas plats. Du avanmäler din partner och får tillbaka avgiften om en reserv får platsen.

Kan jag överlåta min plats till en annan person som är medlem?

Nej det kan du inte. Vi har ofta personer som står på reservlista och de skall i första hand erbjudas plats. All reservintagning sker av den person som ansvarar för avbokning och antagning. Du/ni skall alltså avanmäla den person som fått förhinder till info@nssu.se och du får tillbaka avgiften om en reserv får platsen.