Inställda aktiviteter pga smittläget – uppdatering angående Coronaviruset, covid -19

Med anledning av utbrottet av coronavirus bevakar styrelsen läget kontinuerligt och vi följer information/presskonferenser från Regeringen, Folkhälsomyndigheten, andra myndigheter samt krisinformation.se  Vi följer deras råd och rekommendationer och man rekommenderar att personer som är 70 år eller äldre begränsar sina nära kontakter och stannar hemma så mycket som möjligt under en tid framöver.

NSSU som arrangör bör hjälpa till med att begränsa smittspridningen i vår åldersgrupp. Styrelsen har därför beslutat att ställa in alla aktiviteter i vår vilket självklart är mycket tråkigt. Detta gör vi för att vi tyvärr inte tror situationen är bättre om några veckor.

När vi ställer in en ej påbörjad aktivitet slipper du betala.  Vi vill dessutom att du stoppar kommande betalningar om du lagt in dem via din bank. 

 När vi ställer in får du pengarna tillbaka enligt följande:

  • Du har inbetalda avgifter tillgodo då du nästa gång anmäler dig till en aktivitet som är avgiftsbelagd. Bokar du en ny avgiftsbelagd aktivitet, så får du ett antagningsbesked där ditt tillgodohavande dragits ifrån avgiften. Detta sköter systemet om automatiskt. Gäller bara nya framtida bokningar. Tillgodohavandet finns kvar i vårt system framöver. Vill du att vi låter dina inbetalda avgifter stå kvar som ett personligt tillgodohavande behöver du inte göra något – inte ens svara på utskickat mejl!
  • Om du inte vill ha inbetalda avgifter tillgodo, utan vill att vi återbetalar dem måste du svara vårt utskickade mejl. Skriv bara ”Önskar återbetalning” Vi återbetalar då betalda avgifter till samtliga inställda ej påbörjade aktiviteter vid ett tillfälle. Detta kan ta ett antal dagar.