Våren 2020 öppnar anmälan under två dagar torsdagen 9/1 och fredagen 10/1.

 9  januari kl 10.00.      Anmälan till Föreläsningar och Kulturevenemang
10 januari kl 10.00       Öppen anmälan till Kurser/Cirklar, Vandringar, Studiebesök och Resa
12 januari kl 18.00       Öppen anmälan avslutas

Öppen anmälan – kurser/cirklar, studiebesök, vandringar och resa 10-12 januari

Många har framfört att de känt stor stress vid anmälan till aktiviteter med få platser. Man har även påpekat att personer med mindre datavana har haft svårt att bli antagna. Styrelsen har därför beslutat att  fortsätta med öppen anmälan :

Målsättning: Jämnare fördelning av platserna – färre blir utan plats och färre får full pott

  • Alla som anmäler sig till kurser/cirklar, studiebesök, vandringar eller resa mellan 10 januari klockan 10.00 till 12 januari kl 18.00 hamnar i en anmälningsgrupp där tidpunkt då anmälan registrerades saknar betydelse
  • För att fördela platserna på ett mer rättvist sätt kommer vi att lotta platserna inom var och en av de fyra aktivitetsgrupperna (kurser/cirklar, resa, studiebesök respektive vandringar) som ingår i ”öppen anmälan”.
  • Vid lottningen kommer man att ta hänsyn till den sökandes prioritering inom respektive aktivitetsgrupp (om det finns mer än en aktivitet i gruppen). Detta innebär att man inom varje aktivitetsgrupp först anmäler sig till den aktivitet man helst vill gå på, därefter den man sätter som nr 2 osv.
  • De prioriteringar man gör i en av aktivitetsgrupperna påverkar inte de andra aktivitetsgrupperna
  • Lottningen sker automatiskt via anmälningssystemet, som därefter skickar ut besked till de som antagits respektive hamnat på reservlista. De som anmäler sig när öppen anmälan är avslutad hanteras i tidsordning.
  • Besked om hur lottningen utfallit skickas ut 13/1. 

Dubbelbokning

Väldigt många anmäler sig samtidigt när anmälan 
öppnar Det kan resultera i en viss väntetid innan din anmälan skickas. Tryck inte på bokningsknappen mer än en gång! Din anmälan kommer inte fortare fram. Det som händer är att du bokar samma aktivitet flera gånger.

anmalan

Hur vet jag om det finns platser kvar?

Det ser du på pricken som finns vid varje aktivitet. Om du håller spetsen på muspekaren över pricken så ser du dessutom hur många platser som är bokade.

Under öppen anmälan visas inte prickarna eftersom platserna inte har lottats ännu

Måste jag vara medlem för att gå på era aktiviteter?

För att delta i vår verksamhet måste du vara medlem. Enda undantaget är föreläsningarna som är öppna även för icke medlemmar.

Vänligen observera att din medlemsavgift måste vara registrerad på vårt konto innan du får ta del av våra medlemsrabatter (tar normalt 1-3 bankdagar). Har du nyligen betalt medlemsavgiften så vänta några dagar innan du anmäler dig till föreläsningarna.

Om du använder andra uppgifter vid anmälan än de som du använde när du ansökte om medlemskap räknas du som icke medlem och du får inte medlemsrabatten. Det gäller ex byte av mejladress, ändrat efternamn etc. Du kan ändra dina uppgifter HÄR