Regler om du ångrar dig eller måste avanmäla

Ångra bokning – avboka aktivitet

– Genom att skicka ett mejl till antagning@nssu.se – glöm inte ange vad du vill avboka
eller
– Skicka ett svarsmejl på ditt antagningsbesked till den aktivitet du vill avboka – skriv att du vill avboka
eller
– Genom att använda vår avbokningssida som du hittar i menyn

Vilken ångerrätt har du?

Du har 14 dagars ångerrätt när du blivit antagen till en aktivitet.
Undantag är kulturevenemang och resor där ångerrätten är 48 timmar.
• Bokningar som du inte är antagen till kan du alltid ångra utan begränsning.
• När ångerrätten gått ut är din anmälan bindande. Det går inte att utebli och inte betala avgiften eftersom systemet skickar ut påminnelser och sedan stänger av
dig från att deltaga i fler aktiviteter innan skulden är betald. Vi hoppas du har förståelse för att anmälningarna är bindande. Dessa regler har vi för att vi strävar
efter att ha låga avgifter, vilket innebär att vi inte har några marginaler i vår budget.
Vi är tacksamma om du senast kl 12.00 dagen före aktiviteten meddelar oss om du får förhinder. Detta gäller även om din anmälan är bindande. Om det finns
reserv som kan överta din plats får du tillbaka hela avgiften. Det är också en artighet mot de företag/institutioner vi besöker, om vi kan meddela hur många vi blir
på besöket.
Vi kan tvingas ställa in en aktivitet innan den startar. Då får du självklart tillbaka hela avgiften.

Aktiviteter med många reserver 
Vi hanterar många avbokningar och eftersom vi inte har kansli eller anställd personal är det en tung uppgift för de ansvariga. Trots att många avanmäler sig händer det ofta att deltagare uteblir utan att meddela detta i förväg. Detta gäller särskilt studiebesök och vandringar. Till de här aktiviteterna har vi ofta många reserver som skulle kunnat få platsen om vi vetat det i förväg. Vi ber dig därför meddela den programansvariga om du får förhinder och det är mindre än 14 dagar kvar till aktivitetsstart! Under övrig tid sker avbokning till antgning@nssu.se

Rulla till toppen