Programgrupper NSSU

Styrelsen lämnar direktiv till programgrupperna som därefter arbetar fram programunderlaget. Det slutliga programutbudet fastställs av styrelsen.

Programgrupperna skall:

  • Lämna förslag på aktiviteter (föreläsningar, kurser/cirklar, studiebesök, exkursioner/vandringar eller resor) inom resp. område
  • Utse programansvarig för varje aktivitet
  • Programansvarig ta fram programunderlag inkl lokalbehov och budget samt håller kontakt med föreläsare, kursledare, företag/institution
  • Programansvarig tar fram underlag till katalogen

Har du lust att gå in i någon av våra programgrupper? Du bidrar med ditt intresse, engagemang och dina idéer – det är i programgrupperna som verksamheten växer fram. Dessutom har man trevligt tillsammans. Hör av dig till info@nssu.se om du vill vara med i någon grupp.

Programgrupper

Föreläsningar, kurser/cirklar och kultur
P-O Lindberg (programgruppsansvarig föreläsningar), Birgitta Randås (programgruppsansvarig kurser/cirklar), Britt-Inger Thorén (kulturombud), Gunnel Rosenqvist, Cissela Carlin, Lars Hansare, Lena Lindberg,  Margareta Svensson, Marianne Nilsson, Anna-Lisa Trulsson Evidon, Marie Kihlberg Nelving, Sven-Åke Hansson, Anders Bengtsson, Bernt Strömgård, Ragnar Erlandsson, Eva Oest, Christina Reumark, Margareta Strandmark, Per Lindahl, Anne-Marie Löfgren och Ulla Jalmgård Friberg.

Vandringar, exkursioner, studiebesök och resor
Anders Larneby, Åke Lindroth, Carin Lindroth, Erik Olsen, Marianne Olsen, Sture Karlsson, Marianne Karlsson, Rose-Marie Nilsson, Ewa Olsson, Pia Glad Åström, Bengt Åström och Pia Paulsson.