Programgrupper NSSU

Styrelsen lämnar direktiv till programgrupperna som därefter arbetar fram programunderlaget. Det slutliga programutbudet fastställs av styrelsen.

Programgrupperna skall:

  • Lämna förslag på aktiviteter (föreläsningar, kurser/cirklar, studiebesök, exkursioner/vandringar eller resor) inom området
  • Ta fram programunderlag inkl lokalbehov och budget
  • Hålla kontakt med föreläsare, kursledare, företag/institution och vid resa föreslå lämpligt färdsätt
  • Arbeta fram manus till katalogen

Vi behöver din hjälp i  programgrupperna ! Du bidrar med ditt intresse, engagemang och dina idéer – det är i programgrupperna som verksamheten växer fram. Dessutom har man trevligt tillsammans. Hör av dig till info@nssu.se om du vill vara med i någon grupp.

Programgrupper

Föreläsningar, kurser/cirklar och kultur
P-O Lindberg (programgruppsansvarig föreläsningar), Birgitta Randås (programgruppsansvarig kurser/cirklar), Britt-Inger Thorén (kulturombud), Cissela Carlin, Lars Hansare, Lena Lindberg,  Margareta Svensson, Marianne Nilsson, Gunnar Bokedal, Anna-Lisa Trulsson Evidon, Magnus Hellstrand, Marie Kihlberg Nelving, Claes Rube, Sven-Åke Hansson

Vandringar, exkursioner, studiebesök och resor
Anders Larneby, Åke Lindroth, Clas Hellstrand, Birgitta Larneby, Carin Lindroth, Erik Olsen, Marianne Olsen.

Understrukna är programgruppsansvariga och rapporterar till styrelsen