Programgrupper NSSU

Styrelsen lämnar direktiv till programgrupperna som därefter arbetar fram programunderlaget. Det slutliga programutbudet fastställs av styrelsen.

Programgrupperna skall:

  • Lämna förslag på aktiviteter (föreläsningar, kurser/cirklar, studiebesök, exkursioner/vandringar eller resor) inom området
  • Ta fram programunderlag inkl lokalbehov och budget
  • Hålla kontakt med föreläsare, kursledare, företag/institution och vid resa föreslå lämpligt färdsätt
  • Arbeta fram manus till katalogen

Vi behöver din hjälp i  programgrupperna ! Du bidrar med ditt intresse, engagemang och dina idéer – det är i programgrupperna som verksamheten växer fram. Dessutom har man trevligt tillsammans. Hör av dig till info@nssu.se om du vill vara med i någon grupp.

Programgrupper

Föreläsningar, kurser/cirklar
P-O Lindberg (programgruppsansvarig föreläsningar), Birgitta Randås (programgruppsansvarig kurser/cirklar), Cissela Carlin, Lars Hansare, Lena Lindberg,  Margareta Svensson, Marianne Nilsson, Gunnar Bokedal, Britt-Inger Thorén, Anna-Lisa Trulsson Evidon, Magnus Hellstrand, Marie Kihlberg Nelving, Claes Rube

Vandringar, exkursioner, studiebesök och resor
Anders Larneby, Åke Lindroth, Clas Hellstrand, Johan Hellstrand, Birgitta Larneby, Isa Johnsson,  Carin Lindroth, Erik Olsen, Marianne Olsen.

Britt-Inger Thorén, är kulturombud

Understrukna är programgruppsansvariga och rapporterar till styrelsen