Årsmöte 2023

Tid: Fredagen den 10 mars kl. 13.30. Lunch kl 11.00 för föranmälda
Plats: Restaurang Parapeten, Norra Hamnen, Helsingborg.

Kallelse och dagordning finns i katalogen. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan läggs ut senast den 1 mars. De kommer inte att kopieras upp av ekonomiska skäl. De går att ladda ner under respektive flik nedan och de finns tillsammans med övriga dokument tillgängliga hos medlemmarna i styrelsen.

Dagordning
Verksamhetsberättelse
Resultat 2022
Revisionsberättelse
Styrelsens förslag till årsmötet 2023
Valberedningens förslag
Verksamhetsplan 2023
Budget 2023

Protokoll

Rulla till toppen