Årsmöte 2024

Tid: Fredagen den 15 mars kl. 13.30. Lunch kl 11.30 för föranmälda
Plats: Restaurang Parapeten, Norra Hamnen, Helsingborg.

Kallelse och dagordning finns i katalogen. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan läggs ut senast den 4 mars. De kommer inte att kopieras upp av ekonomiska skäl. De går att ladda ner under respektive flik nedan och de finns tillsammans med övriga dokument tillgängliga hos medlemmarna i styrelsen.

Dagordning
Verksamhetsberättelse
Resultat 2023
Revisionsberättelse
Styrelsens förslag till årsmötet 2024
Valberedningens förslag
Verksamhetsplan 2024
Budget 2024
Protokoll

Rulla till toppen