Är det svårt att komma med på våra aktiviteter?

Vi får ofta höra att våra aktiviteter snabbt blir fulltecknade och att det är svårt att bli antagen. 2018 antog vi 90% av de som anmälde sig och sammanställningen nedan visar fördelningen på våra olika områden. Under 2018 har vi hanterat ca 8 300 anmälningar. Alla som har anmält sig till en föreläsning har erbjudits plats och vi har också antagit 100% till kulturarrangemang och en stor majoritet av de som anmält sig till resor och kurser/cirklar. De problem vi haft gäller i huvudsak program med ett litet antal platser, något som vi oftast inte kan påverka. Vi försöker därför upprepa populära studiebesök och vandringar kommande terminer så att fler kan få plats. Vi har även haft ”Öppen anmälan” till studiebesök och vandringar under hösten 2018. Detta för att få en mer rättvis fördelning av platserna. Hösten 2019 utvidgar vi ”Öppen anmälan” till att gälla även resor och kurser/cirklar.

Ett stort problem är att många anmäler sig till våra aktiviteter för att sedan avboka dagarna innan aktiviteten startar.
Vi har fått 800 avanmälningar – många gäller våra populära studiebesök och vandringar där vi har många reserver. Det gör att de som står på reservlistan får kort framförhållning och det innebär även ett stort merarbete för de programansvariga, som oftast måste ringa till ett stort antal reserver.

 

läget 2018