Vill du beställa katalog för våren 2022 kan du göra det nedan. Medlemmar behöver inte beställa katalog utan det utskicket görs automatiskt.
Om du beställer katalogen så börjar vi skicka ut den i mitten på december

V har tvingats göra ändringar pga restriktionerna och ev ändringar framgår av anmälningssidan.
Du hittar aktuell information HÄR