Vi skickar inte längre ut vårens katalog

Vi har tryckt en katalog för våren 2021, men vi har tvingats göra ändringar pga restriktionerna.
Vi skickar därför inte ut katalogen längre. Alla ändringar framgår av informationen i vårt anmälningssystem.
Du hittar aktuell information HÄR